Forside

laerer-og-personlighed_160098
praktisk_padagogik_metodik_i_folkeskolen-per_fibak_laursen_helle_bjerresgaard-22252621-530710180-frnt
helle-bjerresgaard-m-fl-per-fibaek-laursen-2008-tango-for-to-bog
1548354

Udgivelser

Bøger:
Bjerresgaard, H. og M. Hermansen (2016): Undervisning mellem håndværk og kunst, København, Forlaget Samfundslitteratur.

Bjerresgaard, H. (2013):Struktur og feedback i elevernes læringsfællesskaber I: Feedback og vurdering for læring, Frederikshavn, Forlaget Dafolo.

Bjerresgaard, Helle og Else Kongsted: “Elever lærer sammen – gruppearbejde i folkeskolen”, Frederikshavn, Forlaget Dafolo 2010

Bjerresgaard, Helle og Per Fibæk Laursen: “Praktisk pædagogik – metodik i folkeskolen” København, Forlaget Gyldendal, januar 2009

Bjerresgaard, Helle (red) “Tango for to – teori og praksis i læreres kompetenceudvikling” Frederikshavn, Forlaget Dafolo august 2008

Bjerresgaard, Helle: “Lærer og personlighed – brug elevfeedback og bliv en bedre underviser” København, Gyldendals Lærerbibliotek 2006

Bjerresgaard, Helle: “Signalement af den gode og effektive lærer – eleverne har ordet” Kandidatspeciale Okt. 2005 DPU

Artikler:
Bjerresgaard,H.(2017): “Læring i grupper” i KvaN 107

Bjerresgaard, H. (2016): “Feedback og motivation”, KvaN 36, s.7-21

Bjerresgaard, H. (2014): “Ny helhedsskole- ny læreridentitet?”, KvaN 34, s.43-54

Bjerresgaard, H. (2014): “Undervisning og læring på nye måder”, Kognition og Pædagogik 24/91, s. 28-38

Bjerresgaard, H.(2014): ”Undervisning og læring på nye måder” IN Kognition og pædagogik nr.91/24.årg: Skolereformen – nye muligheder, Dansk psykologisk forlag, København

Bjerresgaard, H. (2014) : ”Ny helhedsskole – ny læreridentitet? ” IN Professionel læreridentitet, KvaN nr.98/årg.34

Bjerresgaard, H. (2013):  Struktur og feedback i elevernes læringsfællesskaber I Hattie m.fl.: Feedback og vurdering for læring. Frederikshavn: Dafolo

Bjerresgaard, H. og Peterson, H. (2013): Næring til læring. Et udviklingsprojekt på IBC-Fredericia HG2, i samarbejde med UC Syddanmark. Haderslev: UC Syddanmark

Bjerresgaard, H. (2012): Samtale som metode I Kristensen  m.fl.(red): Gyldendals metodehåndbog: metoder til undervisning og pædagogisk ledelse. København: Gyldendal Akademisk,  (Gyldendals lærerbibliotek)

Bjerresgaard, H. (2012):  The teacher’s dual awareness or about being “met” or about meeting “that something” IN Rabensteiner, P-M. & Ropo, E. (red.). New perspectives to European instruction . Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, s. (European dimension in education and teaching; vol. 6)

Bjerresgaard, H.(2011) Vitaliserende klasseledelse I : KvaN nr.90/årg.31

Bjerresgaard, Helle (2011): “Vitaliserende klasseledelse” i KvaN nr. 90/Klasseledelse.

Bjerresgaard,Helle (2010): Relationspædagogik FOR læring i fællesskab. I: Skolen i morgen, Dafolo, 30.11.10

Kernen i undervisningen er velfungerende relationer og tydelig kommunikation, Skolen i morgen, Dafolo 2009

“Kig mig ind i øjnene og gå virkelig ind i det” – Eller lærerens refleksioner over egen andel i elevens læring, Unge Pædagoger, nr.6/dec. 2008

The teacher’s dual awareness – about being “met” or about meeting “that something”, Europe – Building European Identity through Spirit, Sense and Meaning, Klagenfurt, November 2008

Det afgørende er samspillet mellem elever og lærer, Folkeskolens temanummer : Fremtidens skole, august 2008 - SE LINK

Hvad er en ballademager? Folkeskolen 26.3 26.3.08

At blive “mødt” og møde “noget” Århus, KVAN nr.78 Motivation, 2007

Lad teori og praksis crashe mod hinanden – Bagsmækken, Fagbladet Folkeskolen, 25.august 2006 - SE LINK

Gå efter successerne Folkeskolen /nr.39/ 2005

Vi opdrager – uanset om vi vil eller ej, Århus, KVAN, nr.69 Opdragelse, 2004

Klik her

SE KANDIDATSPECIALE HER

Projekter

Projektleder:

2012-2015: ”Det gode liv – valg af den rigtige ungdomsuddannelse”, Munkevængets skole, Kolding, Udviklingsprojekt finansieret af UVMs fraværspulje.

2012-2014: ”Prakteo – anvendt teori i praksis Virksomhedsforlagt undervisning på Campus Vejle-grundforløbet”-udviklingsprojekt finaisieret af UVM. Evaluator.

2012-2013: ”Tværsektorielt samarbejde for inkluderende undervisning på Sdr. Otting skole”, Haderslev, Udviklingsprojekt finansieret af NUBU, Nationalt videncenter for Udsatte børn og Unge. Projektleder

2012-2013: ”Næring til læring”. Et udviklingsprojekt på IBC-Fredericia HG2, i samarbejde med UC Syddanmark, finansieret af UVMs fraværspulje. Medlem af projektledelsen, samt sparringspartner.

2011-2012:: ”Læreren som inkluderende og anerkendende klasseleder”. Udviklingsprojekt finansieret af UVM ( erhvervuddannelsesområdet). Medlem af projektledelsen, samt sparringspartner.

Projekter:

Januar 2016 – januar 2017
“Pædagogens og lærerens faglighed og følgeskab styrkes – måske – af lederen.”
Tværprofessionel samarbejde mellem lærere og pædagoger i folkeskolen.
Forskningsprojekt for BUPL, UC SYD

April 2009 – oktober 2010
Ord og billeder på Fritidspædagogikken Fokus på fritidspædagogikken og dens betydning for og bidrag til børns læring, dannelse, socialisering og kompetenceudvikling.

August 2007 – juni 2010
Kernen i effektiv undervisning er lærerens opmærksomhed på relationer og tydelig kommunikation – Praksisforskning i 5.c. I samarbejde med lærer Else Kongsted, Lyshøjskolen, Kolding

August 2006 – juni 2008
Professionssamarbejde mellem folkeskolelærere og lærere i læreruddannelsen
Projektleder for udviklingsprojekt mellem CVU Sønderjylland og Lyshøjskolen, Kolding

Februar 2008
Inklusion i Åbenrå kommunes skoler – lærernes spidskompetencer og visioner – en kvalitativ undersøgelse baseret på lærerrefleksioner og videndeling. Kortlægning af handlemuligheder: Almen pædagogiske tiltag, fagfaglige efteruddannelsesforløb, internt strukturelle forandringer.

Oktober 2006 – januar 2008
Skolelederfortællinger

Oktober 2006 - 
Læring i ungdomsuddannelserne – eleverne har ordet

Efteråret 2005 – 2007
Håndholdt pædagogik – den professionelle spejderleder
Et forsknings- og kompetenceudviklingsprojekt for og med spejderledere i Stjernegruppen, Odense

December 2004 Lærerpersonlighedens betydning for elevernes læring – spørg eleverne – 18 Kvalitative interviews med elever i 9.-10.klasse/ 4 forskellige skoler.

CV

Uddannelser

2009 Lektor i Almen pædagogik

2005 Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, DPU

2003 PD Almen pædagogik, CVU Sønderjylland

1979 Lærereksamen, Kolding Seminarium

Ansættelser 

2008 – Videncenter for Almen pædagogik og formidling, Udvikling og Forskning, UC Syddanmark

2006 – 2008 Efter- og videreuddannelsen, CVU Sønderjylland

1979 – 2006 Lyshøjskolen, Kolding

Kontakt

Information:

Skriv til mig